O firme

Firma KDS s.r.o. bola založená v roku 1994.

Od svojho vzniku prešla spoločnosť mnohými zmenami:

  • odkúpenie prenajatých priestorov, kúpa nových priľahlých pozemkov
  • rozsiahle rekonštrukcie
  • rozširovanie strojového parku, zvyšovanie pracovných miest

Snahou spoločnosti je približovať sa svojím postojom potrebám zákazníka tak, aby v maximálnej možnej miere spĺňala jeho predstavy. To je predpoklad úspešnej spolupráce s našimi obchodnými partnermi.